Patologisk Screening

Øjenproblemer generelt

øjenproblemer generelt

Da det desværre hænder at synet ikke umiddelbart kan forbedres ved hjælp af nye briller alene, er det værd at være opmærksom på at din optiker ikke nødvendigvis kan forventes at være i stand til at stille en diagnose og da i endnu mindre grad bør gå ind i nogen form for medicinsk eller anden behandling. Ikke desto mindre får vi jo gennem vores arbejde et fantastisk indblik og en god erfaring i hvordan forskellige patologiske tilstande dels kan afsløres og dels kan forklares.

Her skal nævnes et udvalg af de mest kendte fænomener i forbindelse med synet, hvor din optiker bør have rigtigt gode chancer for at opdage det hvis et eller flere elementer spiller ind;

  • Catarakt, også kaldet ”Grå Stær”.
  • Glaucom, ligeså kendt som ”Grøn Stær”.
  • Forskellige typer af infektioner.
  • Retinale / Maculære degenerationer af forskellig art. Herunder diabetisk betingede forandringer af nethinden.
  • Nethindeløsning.

For lægmand kan det beklageligvis ofte være vanskeligt, selv at skelne mellem årsagerne til de, muligvis endda mange forskellige, opståede symptomer. Derfor kan man da bestemt også argumentere for at gribe tingene an som man bedst lyster det, med hensyn til om man bør gå til en optiker først eller direkte til øjenlægen.

Generelt synes der dog efterhånden at være en vis konsensus om at det mest hensigtsmæssige ”første træk” for de fleste som oplever øjenproblemer er: -Et besøg hos optikeren !!!

I de fleste lande, herunder Danmark og Spanien, er det netop sådan at optikerens uddannelse og lovmæssige ansvarsområde ikke bare gør os i stand til, at henvise til en øjenlæge, hvis der skulle vise sig et behov for det, men vi pålægges faktisk også en sådan ansvarlighed i bedriften.

faglighed

faglighed

Briller

Test for briller

kontaktlinser

Test for kontaktlinser

patologier

patologiske undersøgelser