Patologisk Screening

Allmänna ögonsjukdomar

allmänna ögonsjukdomar

Eftersom det tyvärr ibland händer att synen inte omedelbart kan förbättras genom nya glasögon, är det värt att vara medveten om att det inte nödvändigtvis kan förväntas att din optiker kan ge dig en diagnos och ännu mindre förväntas gå in i någon typ av medicinsk eller annan behandling. Trots det kan vi naturligtvis få en bra inblick genom vårt arbete hur olika sjukdomstillstånd delvis kan upptäckas och delvis förklaras.

Här ska vi bara nämna ett urval av de mest kända fenomenen i samband med synen som din optiker kan ha en rimlig chans att upptäcka om en eller flera faktorer av dessa spelar in;

  • Cataract ( Grå starr).
  • Glaukom (Grön starr)
  • Olika typer av infektioner.
  • Retinal / Macular degeneration av olika slag ( Gula Fläcken ). Inklusive diabetes- relaterade förändringar i näthinnan.
  • Näthinneavlossning.

För en lekman, kan det ofta vara svårt att skilja mellan orsakerna till ett eller flera symptom. Man kan argumentera för hur man ska närma sig saken , om du ska gå till en optiker först eller direkt till en ögonläkare.

I allmänhet verkar det vara så att det finns en enighet om det mest lämpliga ”första steget” när man upplever ögonproblem: Besök en optiker !!!

I de flesta länder, däribland Sverige och Spanien, är det just så att optikerns utbildning och juridiska ansvar inte bara ger oss möjlighet att hänvisa / remittera till en ögonläkare då behovet av det uppstår, det bör förväntas av oss.

proffesionalitet

synundersökning

Prov för glasögon

synundersökning för glasögon

Prov för kontaktlinser

undersökning för kontaktlinser

Patologisk Screening

allmänna ögonsjukdomar