Prov för kontaktlinser

undersökning för kontaktlinser

undersökning för kontaktlinser

Efter en synundersökning för glasögon, skulle man tro att man kan använda den informationen direkt för att beställa kontaktlinser. Det är emellertid inte riktigt så. Generellt avviker styrkorna på kontaktlinser från de för glasögon. Avvikelserna ökar med styrkan.

Om det finns ett behov för att korrigera astigmatism, måste styrkan oftast ändras för att motsvara den faktiska tillgången av kontaktlinser.

Bortsett från allt detta, behöver vi ännu en åtgärd som endast är relevant när det kommer till användandet av kontaktlinser. Det är formen på ögats främre yta, som också kallas ”Cornea”. Det är faktiskt så att kontaktlinser finns i olika former för att matcha olikt formade ögon. Det är därför du inte bör använda någon annans linser. En kontaktlins som är anpassad för stramt kommer felaktigt att kännas bekväm. Av den anledningen bör du alltid tänka på att kontaktlinser är ett högt specialiserat och individuellt anpassat hjälpmedel.

För dina ögons komfort och säkerhet ska ett dagligt användande av kontaktlinser också ske med relativt frekventa kontroller. En linsspecialist har skyldighet att hålla en samvetsgrann journal och har också ett ansvar för din säkra användning av kontaktlinser. Därför är försäljning och distribution av kontaktlinser i de flesta delar av den utvecklade världen, starkt reglerad. Vi väntar fortfarande på att se vad myndigheterna eventuellt kommer att göra med den helt oreglerade marknaden av de många internetbaserade företagen. Dessa gör naturligtvis vad de kan för att undvika någon som helst skyldighet gentemot kunden, och på så sätt förpassa kontaktlinser till en ren handelsprodukt.

Observera att kontaktlinser och deras hantering i allmänhet är mycket bättre idag än för tjugo, eller till och med femton år sedan. Så om du är bland dom som försökt prova kontaktlinser tidigare, och att de då inte motsvarade dina förväntningar; försök igen!

Även här är vårt bästa råd: Låt din optiker vägleda dig. Du kommer säkert att bli positivt överraskad av vilka möjligheter som finns tillgängliga.

En kontaktlinskoll och en följande prövotid är gratis och utan någon skyldighet.

Ring oss för ett möte !

proffesionalitet

synundersökning

Prov för glasögon

synundersökning för glasögon

Prov för kontaktlinser

undersökning för kontaktlinser

Patologisk Screening

allmänna ögonsjukdomar