Proffesionalitet

synundersökning

synundersökning

Kan göras på många sätt, vanligtvis består den av en rad etablerade åtgärder, varav en del kan beskrivas som av objektiv karaktär medan andra är mer av subjektiva slag.

Resultaten av dessa tester jämföres med eventuella klagomål från kunden och den nuvarande glaskorrektionen. Det leder oss till en närmare förståelse av funktionalitet och behov.

Synen som helhet är ganska komplex, med närmare en oändlighet av möjliga variationer. Bortsett från att hålla koll på det som strikt hänför sig till optik, har vi som optiker, också har en viss skyldighet att föra register över information om våra kunders grundläggande/allmänna hälso- och synstatus. Det kan möjligen hjälpa till att förklara anledningen till att en bra gjord synundersökning tar lite tid. Normalt avsätter vi en timme , om så behövs , när du bokar tid hos oss.

En synundersökning bör fastställa kundens behov; sfäriska och cylindriska styrkor, den eventuella cylinderns axeln och eventuella prismor. Allt detta mäts i ”Dioptrier” och ”Grader”. Dessutom bör en synundersökning innehålla en kontroll av vad dina ögon klarar av med de befintliga glasögonen. Det kallar vi din ”Habituella Visus”. Jämför vi den tillsammans med vad en eventuell ny korrigering kan göra för din syn, har vi den bästa och mest solida grund för att besluta om eventuella förändringar.

Med hjälp av tidigare journaler och en grundlig professionell undersökning kan man i viss mån upptäcka de vanligaste ögonsjukdomarna. Se ”Patologisk Screening”.

proffesionalitet

synundersökning

Prov för glasögon

synundersökning för glasögon

Prov för kontaktlinser

undersökning för kontaktlinser

Patologisk Screening

allmänna ögonsjukdomar